facebook
facebook
facebook

SAMURAI PAPER MILL

Platební a obchodní podmínky

 

Poštovné a balné

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny

ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení

§ 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.

 

Poštovné je účtováno dle typu převzetí zboží takto:

 • Osobní odběr - ZDARMA - Adresa: GRAND CORPORATION, s.r.o. Kojetínská 4269, 796 01 Prostějov
 • při objednávce nad 2.500,-Kč bez DPH doprava v ČR zdarma
 • Českou poštou - 80,-Kč
 • Českou poštou – balík do ruky  99 Kč (+dobírka 36 Kč)
 • Českou poštou – balík na poštu  99 Kč (+dobírka36 Kč)
 • DPD  99 Kč (+dobírka 36 Kč)
 • SLOVENSKO - při objednávce do 2.500,-Kč - 290,-Kč
 • SLOVENSKO - při objednávce nad 2.500,-Kč - 150,-Kč DOBÍRKA + 40 Kč 36 Kč
 • BALNÉ – ZDARMA

 Způsob platby:

 • Hotově při osobním odběru.
 • Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí.
 • Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodejce u ČSOB Prostějov banky. Číslo účtu je 211484877/0300 . Pro Slovenské zákazníky je účet ČSOB Žilina,  4001996717/7500
 • Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky.

Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku do 3 pracovních dnů odesíláme.

 

Objednávka

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.grandart.cz . Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu GRAND CORPORATION,s.r.o. se sídlem v Ostravě IČO 60747617.Kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“. 

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

Možnosti objednávky:

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 

·           Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“).

·           Elektronickou poštou (e-mailem).

 

Povinnosti kupujícího

 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšné,u splnění objednávky.

·           jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,

·           IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,

·           kód a název zboží dle ceníku,

·           způsob odebrání a dopravy,

·           dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),

·           všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

 

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

 

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to

e-mailem info@grandart.cz, nebo telefonicky  603 234 210 end_of_the_skype_highlighting.

Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

 

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

 

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.


Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.


Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.


Zboží by mělo být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Pokud zboží vrátíte rozbalené či dokonce poničené, má prodejce právo adekvátně snížit vyplacenou částku. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

 • Závěrečné ustanovení

 

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 1. 2011 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

 

Podmínky vrácení peněz

Odstoupení od smlouvy

 Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.


Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Právo na vrácení peněz platí do 14dnů od doručení zboží.
Zboží nesmí být poškozené.
Zboží musí být zabalené v původním obalu.